SKADEDJUR
Föreningen har en försäkring när det gäller skadedjursbekämpning
som t.ex. getingar hos Numor via Moderna Försäkringar.
 
Telefon till Moderna Försäkringar 0200- 213 213 för vidarekoppling
eller direkt till Numor 0771 122 300
Vid kontakt uppge att ni tillhör Klämmagårdens Bostadsrättsförening
Försäkringsnummer 880424