Styrelsen och Gårdsvärdar

Ordförande
Arbetsuppgift: Ordförande
Malin Johansson
Tel:  0702-50 84 12
Mail: malin_nya@hotmail.com

Sekreterare
Arbetsuppgift: Klämmabladet
Mariann Westberg
Tel: 0733-98 98 12
Mail: me.westberg@hotmail.com

Ledamot
Arbetsuppgift: Tvättstugor
Ola Lindström
Tel: 0706-52 55 10
Mail: ola@olalindstrom.se

Ledamot
Arbetsuppgift: Underhållsplan, Reparationer
 

Ledamot
Arbetsuppgift: P-platser
 

Gårdsvärdar

Röda gården
Sofia Kahlin, 0738-134566

Blå gården
Klaus Tänzer
0322- 109 67
Torbjörn Svensson
0739-14 00 19

Vice  ordförande
Arbetsuppgift:  Sophantering, Snöröjning/sopning
Jörgen Ekdahl
Tel: 0735-00 88 65
Mail: ekdahl.jorgen@gmail.com

Kassör
Arbetsuppgift: Kassör/ekonomi, Tvättstugor, Polletter.
Ingvor Pettersson 

Tel: 0705-49 70 98
Mail: nyckel45@hotmail.com

Ledamot
Arbetsuppgift: Lekplatser, Minol, P-platser
 

Ledamot
Arbetsuppgift: Hemsida, TV/Internet
Peter Blomberg
Tel: 0768-36 51 54
Mail: aoc.night86@gmail.com

HSB representant

Christer Karlsson
Tel:  0733-64 16 65
Mail: 433509krille@gmail.com     

Gula gården
Peter Blomberg
0768-36 51 54
Jörgen Ekdahl
0735-00 88 65

Grå gården
Nisse Pettersson
0703-07 22 24